среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plotki Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych przypadków.

Budowa ploty z PCV na plot i bramkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz informowania tego faktu do urzędu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balustrady Winylowe na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki plastykowe na plot i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji oraz planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plotki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane ogrodzenia PCV na plot i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy planowane sztachetki z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий